Ridehusregler

Regler for benyttelse af faciliteter

      • Der må ikke være 2 eller flere der underviser på én gang, medmindre bestyrelsen har givet lov eller de to undervisere er enige herom.

      • Al undervisning skal indskrives i  klubbens virituelle kalender som er tilgængelig både fra hjemmeside og fra Facebook
      • Udefrakommende ryttere skal have indløst facilitetskort, samt have hesten vaccineret og ormekursbehandlet og som hovedregel være medlem af SAR
      • Man må gerne benytte ridehuset tillige med der er undervisning – dog ikke skemalagt springundervisning.
      • Tag hensyn til de ryttere der får undervisning, dog skal de almindelige regler gælde som hovedregel
      • Man mødes venstre mod venstre.
      • Der skal skridtes på hovslaget én og én, således at andre ryttere ufortrødent kan fortsætte ridningen uden hindringer.
      • Alle skal under ridning bære hjelm
      • Børn og unge under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning, ligesom Klubben opfordrer til at man ikke springer alene. Ryttere over 18 år henstilles til at benytte springvest
      • Ved mange ryttere i ridehuset, henstilles det til, at man ikke parerer på hovslaget, hverken for at snakke eller for at øve parader.
      • Der må kun longeres i ridehuset når de øvrige ryttere, de som er der når du kommer, har givet lov – DVS, DER SKAL ALTID SPØRGES OM LOV TIL AT LONGERE!
      • Når der er andre ryttere i ridehuset, er der kun plads til en hest i longe.
      • Longering foregår i hovedtøj, kapsun eller andet beregnet til dette formål.
      • Er der mere end 8 ryttere i ridehuset og blot én rytter føler at det er for uoverskueligt, er det den ældste ryttere der bestemmer. DVS, at han/hun bestemmer hvilken volte man rider og siger til, når der skiftes volte.
      • Er der mere en 8 ryttere i ridehuset, er det ikke tilladt at motionere sin hest ved at trække den eller longere den.
      • Benyttes springmateriellet uden for de afsatte springtider, må det ikke genere de øvrige ryttere. DVS, er der én rytter der ikke ønsker springene i ridehuset, skal materiellet fjernes.
      • Der rides med hovedtøj, kapsun eller lignende som er beregnet til ridning.
      • Der må IKKE sadles af eller på i ridehuset – benyt derfor venligst gæsteboksene.

Bestyrelsen