Staldpolitik

Ved at være bokslejer eller bruger af ridecentret på Kjeldmosegård forpligter man sig til at respektere følgende aftaler.

 1. At opretholde en høflig og forstående tone overfor hinanden – også på klubbens sociale medier. Se endvidere klubbens trivselspolitik på hjemmesiden.
 2. At undlade støjende adfærd såvel i stalden som ridehus og på banerne.
 3. Det er strengt forbudt at ryge i staldene, sadelrum, ridehus samt cafe.
 4. Relevant information findes på staldens lukkede facebook-gruppe eller i dit private dueslag i sadelrummet. Enkelte gange vil informationerne ligeledes blive ophængt på døren til sadelrummet.
 5. Der fodres morgen, aften og nat efter fodertavle på boksdørene, samt strøs dagligt. Der beregnes svarende til 1½ småballe halm pr. boks dagligt. Morgenfodring finder sted senest 7.30, eftermiddagfodring finder sted mellem kl. 15 og 16 mens natfodringen finder sted mellem kl. 22 og 22.30, hvorefter stalden som hovedregel er lukket.
 6. Gennemtræk i stalden skal undgås. Dog skal vinduerne i vinterhalvåret altid stå på hasp for at sikre bedst mulig staldmiljø.
 7. Ingen heste på staldgangen når der fodres. Dette gælder også weekends.
 8. Udmugning foretages af bokslejerne. Kør ikke brugbart halm ud. Møddingspladsen efterlades i ordentlig stand ligesom der skal rives i gårdspladsen så tabt halm, piller, wrap/hø o.lign også kommer på møddingen.
 9. Bokslejerne overtager i weekenden staldarbejdet på skift jævnfør liste i sadelrummet.. Se arbejdsopgaver på hjemmesiden.
  Man må nøje påse, at der fodres korrekt jævnfør fodertavle på boksdørene, samt at sikre at boksdørene er forsvarligt lukkede. Dertil skal man være OBS på eventuelle skilte gør tilkendegiver at hesten ikke skal på fold.
 10. Staldgangene skal holdes rene og ryddelige. Det er en selvfølge at man fejer og rydder op efter sig. Det, der ikke fejes ud i møddingen, må IKKE fejes ind til andre bokse end sin egen boks, dette af hensyn til smittefare og dopingkontroller. Ligeledes efterlades foderrum og sadelrum i ryddet tilstand.
 11. Kun hvis der er lavet aftale med en anden hesteejer må du sætte din hest ind i andres bokse. Også selv om det kun er kortvarigt. Dette for at undgå evt. risiko for sygdomme, indtagelse af fremmed foder eller medicin rester. Husk at sætte medicin skilt på boksen såfremt din hest er under medicinering fra dyrlæge. Skiltet tilkendegiver at du gerne må have receptmedicin liggende i stalden såfremt der kommer kontrolbesøg
 12. Der er mødepligt ved fælles arbejde, såsom reparation af folde og lignende. Ved udeblivelse erlægges et beløb pr. time til betalt arbejdskraft. Dette står endvidere beskrevet i opstaldningskontrakten.
 13. Der afholdes staldmøder med dagsorden og der tages referat. Er du forhindret i at deltage bedes du læse referatet som er at finde i en mappe i sadelrummet og på Kjeldmosegaards facebookside
 14. Der må ikke bedækkes på matriklen

Sakskøbing Rideklub
Bestyrelsen, april 2021