Sikkerhedsregler

Overordnede sikkerhedsregler for SAR og Kjeldmosegaard

 1. Al færdsel på rideklubbens område sker på eget ansvar. For børn under 18 år er det forældrenes. Man orienterer sig om de øvrige sikkerhedsregler for stald, ridebaner samt folde tillige med politikker, således man er orienteret om klubbens holdning hertil.
 2. Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af heste. Ved brug af kort ridestøvle, skal der bruges leggins eller bukser beregnet hertil. Godkendt og tilpasset ridehjelm bæres af alle ryttere og alle under 18 år bærer ved springning tillige sikkerhedsvest lige som vi opfordrer andre til at benytte vest ved springning.
 3. Personer der opholder sig ved ridebaner, ridehallen, stald og ved heste skal forholde sig roligt.
 4. Rygning er strengt forbudt i stald, rytterstue, sadelrum og ridehus
 5. Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om håndled eller om livet. Ligeledes må skridtdækkener ikke bruges som indpakning af ryttere til hest.
 6. Ingen fører hest uden trense eller grime med træktov.
 7. Al færdsel både til fods, på cykel, knallert, i bil og med trailer m.m. skal foregå med omtanke og i passende tempi. Færdselsloven skal overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 8. Løb og leg i og ved stald, baner, samt ridehus er ikke tilladt.

Sikkerhedsregler i stalden.

 1. Heste skal ved ophold på staldgangen, striglepladser og solarium altid være forsvarligt opbundet og ikke efterlades alene uden opsyn. Staldgangen må desuden ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser, sadelvogne m.m.
 2. For at måtte opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.
 3. Op- og afstigning foregår altid udenfor
 4. Når du rider tur, anbefales det at skrive på tavlen, hvor du rider hen og hvor længe du ca. er væk. Husk at strege dig når du er hjemme igen. Husk færdselsloven også er gældende for hest og at man er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter!
 5. Opdager du ødelagte ting giver du straks staldpersonalet eller bestyrelsen besked herom.
 6. Wrapposer lægges forsvarligt på plads efter brug således at de ikke flyver omkring ved blæst og redskaber hænges forsvarligt på plads.
 7. Brug materialer der ikke kan gå i stykker på staldgangen. Altså ikke glas l.lign.
 8. Husk at lukke branddøre til halmrum, sadelrum og foderrum forsvarligt.

Sikkerhedsregler for ridebaner og ridehus

 1. Der holdes forsvar lig afstand ved passage og det er ok at man siger hvis man føler sig utryg. Vis hensyn, særligt til dem der trækker eller samler mokker. Har du en hest der sparker markeres dette ved en rød sløjfe i halen
 2. Der rides venstre skulder mod venstre skulder. For at kunne benytte klubbens faciliteter skal ryttere have taget ryttermærke 2 eller have kendskaber svarende dertil.
 3. Porten til ridehuset må ikke åbnes fra hesteryg
 4. Der bankes på inden man åbner ridehusporten ligesom man gør opmærksom på når man forlader ridehuset igen.
 5. Tilskuere skal opholde sig uden for banen
 6. Medbragte hunde skal føres i snor og må i øvrigt ikke opholde sig på baner eller i ridehus.
 7. Der må ikke sadles af og op i ridehuset. Medlemmer/gæster som ikke står på Kjeldmosegaard benytter udeboksene til dette.
 8. Der rides ikke om kap. Lige som ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet, anvender sporer uhæmmet eller anvender pist udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 9. Under håndtering af heste i ridehus eller på baner skal hesten altid bære trense, kandar, hackamore eller andet som er godkendt til formålet.
 10. Musik under ridning foregår KUN via ridehusets anlæg, altså ikke via Ipod eller lignende

Sikkerhedsregler for fold.

 1. Hestene skal trækkes ud og ind jævnfør liste i stalden. For at hente/lukke heste på fold skal personen have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden der svarer til.
 2. Der skal trækkes med træktov/longe. Såfremt ejer har givet tilladelse og det er forsvarligt må heste gerne trækkes 2 og 2
 3. Man slipper først hestene på folden eller løbegangen når de står stille. Altså når hesten står med hovedet mod trækkeren. Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri når alle er klar.
 4. Tilretning af dækkener og anden håndtering af hesten foregår altid uden for folden
 5. Al unødigt ophold på foldene og løbegang er forbudt
 6. Hav så vidt muligt en mobiltelefon med hvis du går alene på folden
 7. Ingen heste/ponyer på folden efter mørkets frembrud med mindre andet er aftalt med staldpersonalet
 8. Heste/ponyer må kun sættes ind på den fold de har plads på jævnfør udtrækningslisten
 9. De der har heste/ponyer på folden giver besked til staldpersonalet eller bestyrelsens kontaktperson hvis der er ødelagt noget hegn eller lignende
 10. Hesteejere med heste på samme fold aftaler indbyrdes om heste skal med ind, når heste hentes til ridning.
 11. Led til individuelle folde skal altid være lukkede.
 12. Led skal efter indluk være åben/lukkede i henhold til foldplan
 13. Åbne led skal hænges op så de ikke rører jorden for at hverken heste eller mennesker kommer til skade.
 14. Kommer der nye heste i flokken skal disse loades forsigtigt ind. Dvs. ved hyppigt opsyn eller gradvis tilvænning for at undgå skader – evt. ved opsætning af dobbelthegn i en periode. Opstaldere skal give besked til “naboerne” 2 – 3 dage inden de ændrer på hvor hestene går. Når/hvis heste skifter til fold hvor de ikke kender naboerne, skal opstaldere indbyrdes aftale hvordan og hvem der er tilstede og tilser at det ikke sker ulykker. Er du bekymret for om der sker din hest noget når den hilser på hesten på nabofolden, er du velkommen til at sætte ekstra hegn op!
 15. Husk at tænde for strømmen når alle hestene er kommet på fold
 16. Ved ind og udtræk af fællesfolde skal der gøres opmærksom på dette i ridehuset

Udover sikkerhedsreglerne gælder også klubbens facilitets- og staldregler.
Vi opfordrer endvidere de af klubbens medlemmer som ikke har deres faste gang på Kjeldmosegaard at efterleve ovennævnte sikkerhedsregler, både for hestens og menneskernes skyld!

Bestyrelsen

Hent sikkerhedsreglerne som pdf her