Beredskab brand / ulykke

Beredskab og procedure ved brand alarm.
Der er instaleret røgalarmen fra Falck i stalden. Bestyrelse og udlejer er tilmeldt en alarmliste
Den fungerer sådan at ALLE på alarmlisten får en sms hvis røgalarmen aktiveres. I smsén fremgår det af teksten om er røg/brand eller strømsvigt.
Bestyrelsen træffer beslutningen om hvem der yderligere kan være med på denne sms-liste. Beslutningen tages ud fra en samtale med de som ønsker at være med i ordningen, hvor ordningen drøftes, så man også er forberedt på hvad det indebærer at være tilmeldt sms-listen. Derudover tages der også hensyn geografi, tilknytning, andre ting.
Det er kun personer over 25 år som kan tilknyttes denne ordning.

Når man tilmeldes alarmkaldet, skal man oprette en gruppe på sin mobil, hvor alle andre på alarmkaldet skal være kodet ind så alle er forberedt til at kunne sende en gruppesms ud.

Ved alarm
Hvis der kommer alarm skal du sende sms ud til gruppen når du kører til alarmen. Send besked om hvad tid du kan være der. ( f.eks. jeg er der om 10 minutter så er klokken 12.35).
Hvis du ikke har mulighed for at køre skal du selvfølgelig sikre dig at andre tager til alarmen. Derudover skal du ikke foretage dig noget., du vil kunne følge med i hvad andre har foretaget sig via dine SMSér

Ved Konstateret brand.
Hvis du ankommer til Kjeldmosegaard som den første, skal du

  • konstatere om der er brand, tjek alle rum i staldbygningen
  • hvis der er brand skal der kaldes alarm på 112.
  • Derefter standses ulykken hvis det er muligt
  • Når det er muligt sendes sms til gruppen om at brandvæsen er alarmeret, samt evt. kort status

Ved fejlalarm.
Hvis du konstaterer at det er en fejlalarm

  • sender du sms til gruppen som modtager alarmopkald, om at du er på stedet
  • skriver at du har konstateret at det var fejlalarm.

Hvis det er fejlalarm skal du nulstille alarmen på siden efter de instruktioner udlejer har givet.

Hent Beredskabsplanen som pdf fil her

Aktutnumre ved skade / sygdom