Sponsorkontrakt

www.sakskobing-rideklub.dk

SPONSORAFTALE

Dags dato er indgået aftale mellem Sakskøbing Rideklub og :

Navn: __________________________

 

Kontaktperson:_____________________

 

CVR.nr: __________________________

 

 

Adr.: __________________________

 

Post nr./By: _______________________

 

Telefon nr: __________________________

 

Mail: _____________________________

 

Aftalen indgås om et sponsorat gældende i minimum 2 år. Kontrakten er gældende fra d.d.

For aftalen gælder følgende:

• Layoutet til skiltet afleveres til rideklubben i en fil/CD-rom med en reproklar fil af dit reklameskilt. (Filen skal være i JPEG eller PDF- format) Filen sendes pr. post eller mail til Charlotte Hannibal.
• Hvert år fremsendes en opkrævning fra klubben (rideklubben er ikke momspligtig). Betales to år samtidig ydes 5 % rabat.
• jeg ønsker aftale om, (sæt venligst tydeligt kryds):

stort skilt – 122 cm. x 220 cm, kr. 3.999,- årligt
aflangt skilt – 61 cm. x 220 cm, kr. 2.499,- årligt
lille skilt – 61 cm. x 110 cm, kr. 1.499,- årligt
link til kr. 800,- årligt

• Klubben bestiller og betaler for fremstilling af skilt
• Kontrakten er fortløbende og kan opsiges af sponsor med 12 måneders varsel pr. 1. i den måned aftalen er gældende fra. Dog er den bindende i minimum 2 år.
• Såfremt aftalen er opsagt, nedtages skiltet og forbliver klubbens ejendom, når aftalen udløber.
• Ønskes layout ændring efter opsætning udføres det af klubben for sponsors regning.
• På Sakskøbing Rideklub´s hjemmeside vil der være en kopi af skiltet, samt et evt. link til sponsors hjemmeside.
• Sponsor vil blive kontaktet en gang årligt af klubben. Formålet med denne kontakt er at sikre sponsors tilfredshed med aftalen og samarbejdet med klubben.Samlet betaling for to år med rabat


Betaling ønskes årligt

Dato

For Sakskøbing Rideklub: For Sponsor evt. med stempel:
Sekretær:
Charlotte Hannibal
Tlf. 40 15 92 83
Send besked
   

Hent denne side som pdf fil – klik her