Facilitetskort og Kontingent

For at benytte baner og ridehus på Kjeldmosegaard skal du som hovedregel være medlem af Sakskøbing Rideklub samt betale for den ordning du ønsker.

Ved køb af facilitetskort kan du vælge enten at købe så kortet gælder for dig, dette er bedst hvis du har flere heste. Du kan også købe således at kortet gælder hesten, dette er en fordel hvis i er flere der rider den samme hest. Valget er dit – og skal blot oplyses ved indbetaling 😉

Klubben råder over 1 ridehus (20×60 m), 3 dressurbaner (20×60 m) samt 1 springbane på græsbund som dog vil være lukket i de våde vintermåneder og først må benyttes igen om foråret når den er ”frigivet” af bestyrelsen.

Når du køber facilitetskort må du benytte de 3 udebokse som er lavet til jer ryttere som kommer udefra. De kan bruges som opsadlingsplads og hesten kan stå der hvis du bliver lidt længere end “bare” din ridetid. Derudover kan du benytte solarium og vaskepladser inden i stalden. Hvordan du ellers finder rundt på Kjeldmosegaard kan du læse på linket ”Ryttere udefra

Års-, vinter- samt undervisningskort skal være betalt inden brugen af klubbens faciliteter og kan rekvireres ved henvendelse til klubbens kasserer.

Priser gældende for 2021.

Kontingent

Kontingentet for 2021 er uændret:

Junior til og med 18. år kr. 350,- årligt
Senior fra 19. år kr. 450,- årligt
Passiv kr. 250,- årligt

Facelitetskort

Årskort kr. 1.400,- – dette kort er gyldigt hele året og brugeren kan benytte det så ofte man har lyst.

Vinterkort kr. 800,- – dette kort er gyldigt fra 1/10 til og med 30/4  og brugeren kan benytte det så ofte man har lyst.

Undervisningskort kr. 800,- – dette kort er gyldigt hele året, men brugeren kan kun benytte det 1x ugentligt ifbm. undervisning

1xkort kr. 60,- – dette er den pris man betaler når man benytter klubbens faciliteter, sommer eller vinter, og kun ønsker at betale pr. gang. Betaling lægges i klubbens postkasse i ridehuset påført navn og dato.

Gæstekort kr. 100,- – dette er den pris man betaler som gæstebruger på Kjeldmosegaard, sommer eller vinter. Kortet kan kun benyttes 3 x, hvorefter man skal være medlem for at benytte faciliteterne fremover. Ved indløsning af gæstekort skal dette meddeles til kassereren enten telefonisk eller via sms på mobil 2235 8565 inden ankomst.

For alle korttyper gælder det, at prisen reduceres %-vis såfremt brugeren først bestiller kortet inde i perioden. F.eks. bestiller man et årskort i marts måned vil prisen være 750,-.

Endvidere gælder det for års-, vinter-, undervisningskort samt 1xkort at brugeren skal være medlem af SAR. Se priser på kontingenter andetsteds her på hjemmesiden.

Ved indbetaling af facilitetskort vil brugeren få udstedt en kvittering som til enhver tid skal kunne fremvises på forlangende. Samtidig vil der i ridehuset være opsat en oversigt over hvem der har indbetalt facilitetskort og for hvilken periode der er indbetalt.

Beløbene skal indbetale senest 18.05.21 (grundet corona) på reg 4875 konto 4889132728.

Vi glæder os til at byde jer velkommen igen i 2021 og håber at året bliver fyldt med en masse spændende aktiviteter til glæde for alle vores mange medlemmer.

Hent priser for Facelitetskort og Kontingentopkrævning her