Historie

Klubbens Historie

Det er efterår og ca. 35 personer er mødt op på Rørbæk skole i Sakskøbing. Man kan mærke spændingen og forventningen til aftenens møde. Datoen er den 16. september 1975 og inden aftenen er gået er Sakskøbing Rideklub en realitet – der har lige været afholdt stiftende generalforsamling.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde 3 uger senere bliver klubbens første formand valgt; Mogens Feldthus og det store arbejde med at få klubben op og stå går i gang.

Bjarne Kruse har netop, i 1975, overtaget sin fædrene gård. Kjeldmosegaard havde på daværende tidspunkt allerede opstaldning samt et ridehus på 20×40 meter og gårdens opstaldere bliver derved også nogle af klubbens første medlemmer.

Ved generalforsamlingen i 1977 indtræder Bent Dreyer som formand. Bent er i hele sin formandsperiode på 12 år et omdrejningspunkt for klubben.
Efter at have eksisteret som klub i et par år, søger klubben i 1979 optagelse i Dansk Rideforbund og vi bliver accepteret. SAR som konkurrenceklub er en realitet.

De første mange år kan man i de gamle protokoller læse sig frem til, at man var rigtig glade for at feste her i klubben. Både ved fastelavn, Sct. Hans og til jul ;0) Der står blandt andet om Sct. Hans festen onsdag den 23/6 1976 ; ”Ca. 40 mennesker mødte op med medbragte madpakker, nogle endog med diverse spiritusforsyninger. I Løbet af en time var stemningen helt fantastisk og kl. 21.00 blev der tændt bål. Hertil blev der sunget en del. Senere på aftenen blev naboens stereo-anlæg stillet op i laden så folk morende sig helt eventyrligt.

Aftenen blev en stor succes, som bestemt er værd at tage op igen.

Med medlemmernes hjælp bliver det eksisterende ridehus fra 1964 udvidet. I 1982 bliver det derved det første 20×60 meter ridehus på Lolland og Falster. Indvielsen bliver et tilløbsstykke for alle. Borgmesteren kommer og holder tale samtidig med at klubbens ryttere laver opvisning for de fremmødte gæster.

Samme år giver Bjarne Kruses far Poul Kruse klubben et tinfad som hvert år på generalforsamlingen skal gives videre til et medlem. Dette fad står stadig den dag i dag som en stor ære at modtage.

Året er 1989 – der er endnu engang generalforsamling i klubben, men i år ønsker Bent Dreyer for første gang i 11 år ikke genvalg. Han afløses i stedet af Randi Larsen, nu gift Storm.
Klubben afholder, over en længere periode, årligt stævner i Knuthenborg Park som velvilligt stilles til rådighed af Lensgreveparret Charlotte og Adam Knuth. Dette kulminerer i et ponylandsstævne som indtil dato stadig er et af klubbens største arrangmenter.

Med Randi som formand oplever klubben en dejlig stabilitet. Klubben blomstrer og rytterne beviser igen og igen, at de sagtens kan være med. Især begynder springrytterne og deres træning at tage en mere fast form.
Klubbens mangeårige sekretær Jytte Feldthus modtager også i denne periode Sakskøbing Kommunes pris som gives til klubledere.

Hippoaden tager også under Randis formandskab form. Det er et samarbejde mellem Sakskøbing og Maribo rideklubber som arrangerer et årligt, kæmpestort langdistancestævne med udgangspunkt fra den skønne Knuthenborg Park. I gennem årene er det blevet til bl.a. afholdelse af DM og Nordisk mesterskab og hvert år med deltagelse af udenlandske ryttere.

I 2001 ønsker Randi ikke længere at sidde i bestyrelsen og formandsposten overtages af Hans Herman Storm.

SAR er forsat en driftig klub og arrangerer stadig en masser stævner, bl.a. distriktsmesterskaberne i dressur både for hold og individuelt blev afholdt med Hans Herman som formand og kompetent stævneleder.

Charlotte Munch bliver i 2008 klubbens 5 formand og overtager ansvaret for en klub med god økonomi og med en god stabil medlemsskare. Faktisk er det sådan at mange af klubbens medlemmer på nuværende tidspunkt er 2 generation ?

Desværre bliver den 3. september 2008 den sværeste dag i klubben og Kjeldmosegaards historie. Staldbygningerne brænder i løbet af få timer ned til jorden og 11 heste omkommer og i dagene efter måtte en pony desværre også aflives pga brandskrader.

Dagene derpå er svære for os alle, men ikke mindst for Bjarne og Dorit som skal overveje om de ønsker at bygge klubbens hjemsted op igen. Heldigvis kommer de forløsende ord til den smukke mindehøjtidelighed som afholdes få dage efter! Sakskøbing Rideklub hører stadig hjemme på Kjeldmosegaard.

En skøn forårsdag kommer byggetilladelsen endelig i hus efter et længere tovtrækkeri mellem Bjarne og forsikringen. Byggeriet er i fuld gang og vi glæder os til igen at skulle køre ned af Reersø, mærke duften af hest når man runder hjørnet ved Hansens hus og se de mange glade mennesker og dyr som også for fremtiden vil være at finde på Kjeldmosegaard.

Julen 2009 er kun lige overstået da hestene igen indtager stalden på Kjeldmosegaard. Søndag den 27. december står for mange af os som en unik dag for nu begynder resten af SAR´s historie ?

I 2010 blev SAR certificeret af Dansk Rideforbund. den 9. oktober fik Formand Charlotte Munch og Sekretær Pia Mikkelsen overrakt det flotte bevis på at klubben, som den første øst for Storebælt og den 3. klub i landet, nu er certificeret i “Sikkerhed” og “Organisation”.

DRF udvider løbende deres certificeringsordning, og i efteråret 2012 får klubben endnu en certificering, nemlig i D-stævne afholdelse.

Ved en hyggelig generalforsamling i februar 2013 vælger Charlotte Munch at træde af som formand uden for nummer. Hun har desværre ikke længere den fornødne tid.

Under Charlotte Munchs formandstid har der været lagt stor vægt på det organisatoriske hvilket vores nu 3 certificeringer vidner om, men også på klubdriften som en helhed. Klubben fremstår stadig som en sund og stærk klub da formandsposten overtages af den hidtil yngste formand vi har haft – den 28 årige Maria Stryhn Larsen.

2013 bød også på andre ændringer, idet en epoke i klubbens historie sluttede da Bjarne og Dorit Kruse officielt gik på pension 30. juni. Bjarne offentlig gør ved en hyggelig sammenkomst i Cafetutten at han nu har taget sig titlen af Inspektør eller Ridefoged således at der stadig er den fornødne respekt ?

Den 1.juli 2013 blev jo så samtidig dagen, hvor klubben for første gang i historien blev arbejdsgivere i traditionel forstand, idet vi har ansat Line Hellemann Nielsen som stald-medhjælp. Og midt på sommeren kom endnu en nyt tiltag til i klubben da Ungdomsudvalgets to medlemmer Sabrina Pilmand og Emily Lundqvist Mikkelsen barslede med den, så vi ved, første blog fra en rideklub. Der blev nogle måneder senere skrevet en flot artikel om bloggen og klubben i Magasinet Ridehesten.

Kan vi hjælpe andre? Svaret er JA – for i september 2013 afholdt klubben ridestævne til fordel for Støt Brysterne (brystkræft), og det blev en stor succes. Kjeldmosegaard var pyntet smukt i lyserødt, og intet var overladt til tilfældighederne nogen steder i kæden. Stævnet indsamlede den flotte sum af 8610,- kr som blev indsendt til Kræftens Bekæmpelse.

Wellness-ridningen tog også sin begyndelse i 2013, hvor vi fandt på et helt nyt koncept, var tiltænkt som et frirum, hvor tanker og følelser kan få lov til at flyde frit. Klubbens næstformand Pia Mikkelsen og formand Maria Stryhn var naturligvis spændte på hvordan folk ville tage imod konceptet, men den første aften, hvor lyset blev slukket, og hvor stearinlys og lysekroner tog over i ridehuset, var ingen i tvivl om at vi havde skabt noget unikt.

Stævneudvalget har siden 2012 samarbejdet med LSP omkring SydhavsCup som er nogle individuelle Cups og holdCups i både spring og dressur som afholdes over 2 D-stævner i løbet af foråret. 2014 var ingen undtagelse, og begge klubber kan se at samarbejdet bærer frugt og rytterne har taget Cuppen til sig som det ”nye Sorte”.

Vi afholder ligeledes igen Støttestævne – denne gang til fordel for Hospitalsklovnen Karla på Nykøbing Sygehus og med stor Succes.

Ungdomsudvalget er i disse år aktive, med både blog som i 2013 faktisk får omtale i Magasinet Ridehesten og Fritidssammenslutningen tildelte dette år Sabrina Pilemand og Emily Lundqvist Initiativprisen som ikke havde været uddelt i rigtig mange år.
Ungdomsudvalget inviterer i 2014 de yngste medlemmer til bla. fredagshygge, miniridelejr og fastelavn.

2015 som jo er klubbens 40 års jubilæumsår starter forrygende ud, da DRF laver endnu en certificering som SAR den 6. januar bliver certificeret i som den allerførste klub i landet.

Clinicks har gennem de senere år været det ”nye sorte”. Det er en undervisningsbaseret opvisning og selvfølgelig står SAR ikke tilbage, så da 40 års jubilæet fejres en dejlig søndag i juni, er der 3 clinicks som skal forkæle de ca. 100 publikummer. En ponyspring-clinik redet af Sofie Berg med Josefine Voss Madsen som træner, mens Vicky Pejter Larsen og hendes træner Lasse Hestengen viser hvorledes man træner en ung juniorrytter som er på vej til DM samme sommer.

Dagen sluttes af med en Grand Prix clinik hvor den regerende norske mester Trude Hestegnen undervises af hendes mand Lasse Hestengen og giver publikum en uforglemmelig oplevelse af god ridning, smuk hest og sympatisk undervisning. Dagen afsluttes med stort kagebord.

2015 er også 3. gang hvor der afholdes støttestævne, og denne gang indsamles der lidt over 10.000,- kr til Julemærkehjemmene.

20 års jubilæum var hvad Hippoaden kunne fejre i 2016! Og hvad der ikke er præsteret igennem årene; flere afholdte DM, Nordiske mesterskaber og generel bare god ridning i god stemning, og alle årene igennem med fantastisk samarbejde med Knuthenborg og greveparret Knuth. Dagen blev fejret med masser af ekvipager og ikke mindst en reception for særligt indbudte som trofaste sponsorer, samarbejdspartnere samt gode venner af Hippoaden.

2016 var ingen undtagelse i forhold til støttestævnerne. Vi samlede igen lidt over 10.000 kr. ind til Børnehjertefonden og havde en fest med at pynte op med skønne røde blomster og hjerter alle steder.

Vi afholdt i efteråret et vældig populært halloween springstævne indendørs, hvor der var pyntet op til den helt store guldmedalje, og hvor selv banepersonalet var klædt ud.

I 2017 gik Maria Stryhn på barsel og overlod formandsposten til Hans Herman Storm som endnu sagde ja til at stå ved roret.

De seneste år har vi på springsiden forsøgt at få vores små ryttere med på stævnepladserne, og det er lykkes særligt godt i springning, hvor vi til stævner og træninger har indført bom på jord – samt potteklasser. Det har givet rigtig meget liv på stævnepladserne og vi glædes nu over at det er 3. generations SAR-ryttere som pludselig giver liv.

I foråret afholdt vi netop vingummispring (en fejlfrit sprunget forhindring = en vingummi) for de mindste og da der i ugerne optil havde kørt en sag om mishandlede ponyer i den lokale avis Folketidende, valgte vi sammen med alle ungerne at donere startsgebyret til Hestens Håb som er en frivillig organisation som tager sig af mishandlede heste. Det var en stor dag for ungerne og giver os blod på tanden om flere af disse arrangementer.

Sommeren 2017 bød på den værste vejrmæssige sommer i 33 år – det regnede fra maj til oktober nærmest uafbrudt, og alligevel var vi heldige at de dage vi skulle holde dressurstævnerne var det tørvejr og banerne kunne tømmes for vand om morgenen af en lokal slamsuger!!! Støttestævnet dette år var til fordel for Børnelungefonden. Igen rundede vi de magiske 10.000 kr som blev sendt afsted.

Sakskøbing Rideklub fortsætter med masser af gode stævner hen over de næste år, og trods der er lidt turbulens med skiftende bestyrelser og dermed ændrede ønsker for klubben, holdes skruen i vandet i efterfølgende år.

2019 bliver dog et år, som alle husker, men ingen gider mindes. Ved generalforsamlingen i februar går hele den siddende bestyrelse af, og for første gang i mands minde er der en højrøstet debat om klubdrift, alliancer osv. Da mødet er slut er der kommet en helt ny bestyrelse ind. Ingen af de valgte har tidligere siddet i SARs bestyrelse, enkelte har dog erfaring fra andre sammenhænge.

Den nyvalgte bestyrelse må straks i arbejdstøjet, idet nogle af de opstaldere som enten var i den gamle bestyrelse, eller tilhængere af denne, vælger at fraflytte Kjeldmosegaard, og for første gang i mange mange år er der nu tomme bokse i stalden.

Samtidig så bryder der en virus ud, som ender med at lægge hele verden ned! Corona – Covid 19!! I perioder lukkes landet ned, og bestyrelsen skal prøve at navigere i de påbud der kommer fra myndighederne; ridehuse lukkes ned på stribe, og pludselig så er det vigtigste bestyrelsesarbejde det at navigere rundt mellem utilfredse medlemmer, som ikke kan forstå at de ikke må bruge ridehuset, ringen rundt til kommunens jurister for at få klarhed over om man har forstået regeringens udmeldinger korrekt, antal der må være i stalden, mundbind og håndsprit.

Udover Corona, så hærger der også abortvirus i hesteholdene i disse år, og er det ikke corona der lukker stalde, så er det hestevira! Intet er som det engang var!!! Og klubben har det svært. Der opstår klubber og opstaldningssteder omkring os, og turbulensens med bestyrelsesskiftninger og desværre dårlige rygter gør at stalden stadig har tomme bokse, og coronaens eftervirkninger gør at der heller ikke er samme grundlag for at afholde stævner længere. Samarbejdet med LSP omkring Sydhavscuppen var på standby under coronaen, og bliver endelig afsluttet i 2021, da LSP fraflytter Halmtofte, som i mellemtiden er blevet solgt, og slår sig sammen med NOR for at blive til LLR.

Oven i alt dette, bryder der i 2021 krig ud i Europa, da Rusland invadere Ukraine. SAR vælger at afholde en aften med dressur, hvor der samles ind til de efterladte dyr i Ukraine, og aftenen bliver en stor succes.
Desværre varer krigen ved længere end forventet, og i efteråret 2022 er den stadig i gang, og har sat sine dybe spor i vores hverdag. Priserne er steget, en pakke smør som før krigen kostede 12 kr. koster nu 35 kr, en liter mælk koster ikke længere 5,95 men helt op til 16,95. Foder til hestene og strøelse tager på himmelflugt, og det samme gør EL!, og vi bruger rigtig meget el i klubben. Den siddende bestyrelse må kigge dybt i krystalkuglen, og den viser desværre ikke gode tegn, samtidig med at Guldborgsund Kommune meddeler at de ikke længere mener at klubben er berettiget til tilskud. I slutningen af maj 2022 vælger bestyrelsen at opsige aftalen med Bjarne omkring leje af stalden, der er pt. kun 21 udlejede bokse ud af 31, lønnen til vores dygtige staldansvarlige kan ikke betales uden at der har måtte tages af opsparingen, samtidig med at huslejen til Bjarne også skal betales. Alle opstaldere bliver opsagt, og det sker ikke kun for SAR, men også for andre steder i nærmeste omkreds. Opstaldere og heldigvis også Bjarne vil det anderledes, og der bliver fundet en aftale omkring forhøjelse af opstaldningsprisen, nedsættelse af husleje og med 24 besatte bokse kan hverdagen fortsætte på Kjeldmosegaard. 1. september 2022 er håbets dag!!! VI HÅBER SAR BESTÅR OG HAR MANGE GODE ÅR FORUDE J Vi tror på det – x fingre!

Billede fra Distriktsmesterskaber i dressur på BELS - 15. august 2009