Forretningsorden

 

Hent bestyrelsens forretningsorden som PDF fil her

Dagsorden

Hent formularen til Dagsorden for bestyrelsesmøder i SAR her

Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før næste møde.