Opstaldning

Sakskøbing Rideklub råder over 31 flotte og indbydende bokse som udlejes til ryttere som ønsker det bedste for deres heste.

Lille tegning af den nye stald

Hvis du vil se tegningerne af stalden i stor størrelse, så klik her

Klubben bestræber sig på at gøre det bedst mulige for både heste, ejere og brugere, og det ligger os derfor meget på sinde at tingene skal være i orden og følge den lovgivning som nu ligger på området. Derfor gennemgår stalden også hvert år et lovmæssigt tilsyn, og vores besætnings-rapport ligger naturligvis tilgængelig her på hjemmesiden, da den er vores Smiley-ordning. Netop også bliver der 2 gange årligt lavet gødningsprøver på hestene – dette gøres ofte kollektivt.

Vi har ansat Benita Haakonson Dunch til at tage sig af vores heste i hverdagen. Benita har inden sin ansættelse haft sine 2 shire heste opstaldet i klubben og kender derfor hverdagen og rutinerne ud og ind. Bjarne og Dorit Kruse som ejer Kjeldmosegaard, har tidligere passet stalden og hesten, og er stadig med indover dagligdagen, idet Bjarne fodrer til nat, og sørger for at der er friske forsyninger af både halm og wrap.

Bjarne er også ham der ordner klubbens baner, kører med vand til foldene og i det hele taget sørger for de større ting som vi kan have brug for i hverdagen.

Som opstalder hos os har du en masse muligheder. Der er mulighed for tilvalg og fravalg, men den mest almindelige ”pakke” er en boks med halm, 5 kg wrap samt enefold.

Hvad end der aftales, vil dette være at finde i din opstaldningskontakt som du kan læse her. Den skal være med til at sikre at vi har nogle gode aftaler med hinanden under opstaldningen. Derudover er der mange andre oplysninger om opstaldning som kan være gode at have.

Man medbringer selv foder, og alle opstaldere har deres egen plads i vores dejlige foderrum. Her vil du også kunne se, hvis der er lavet særlige aftaler omkring levering af foder eller andet som vedrører emnet.

Jf. lov om hestehold skal alle heste have strukturfoder, derfor indkøbes Wrap til alle heste. Der beregnes max 5 kg om dagen som er incl. i staldlejen. Skal du bruge mere laves en aftale med kassereren om merforbrug som afregnes med 60 kroner om måneden pr. kg. Hvis du selv vil indkøbe og medbringe dit eget wrap eller hø, er det muligt at fravælge klubbens produkt. Dog skal du jf. lov om hestehold sikre at din hest får det strukturfoder den skal have. I den forbindelse skal nævnes, at klubben IKKE har mulighed for at stille opbevaringsplads til rådighed.

Foldområdet som for det mestes vedkommende er beliggende bag ridehuset er et lukket område, hvor afsnittet er inddelt i enkeltfolde og folde med plads til 2 heste. Hestene vil blive trukket på fold med mindre andet aftales. Enkelte folde er uden for dette lukkede område.

Vores heste kommer på fold hver dag. Som udgangspunkt lukkes hestene på fold hver dag fra 7.30 og er inde igen til aftenfodring omkring kl. 15.30, dog kan der være ændring i form af jagt eller dårligt vejr som gør at hestene ikke lukkes ud. Dette sker heldigvis kun få dage om året. Der kan endvidere være enkelte stævner som gør at ikke alle heste kan komme ud, men det afgøres sammen med stævneudvalget. Dette er dog heller ikke mange dage om året!

Der er installeret røgalarm i hele staldbygningen. Alarmen er af den type som sender en sms besked til de mobiltelefoner som er tilmeldt ordningen. Bestyrelsen træffer beslutningen om hvem der kan være med på denne sms-liste. Beslutningen tages ud fra en samtale med de som ønsker at være med i ordningen, hvor ordningen drøftes, så man også er forberedt på hvad det indebærer at være tilmeldt sms-listen. Derudover tages der også hensyn geografi, tilknytning, andre ting. Det er kun personer over 25 år som kan tilknyttes denne ordning.

Vi afholde staldmøder efter behov. Disse møder er tiltænkt som orienteringsmøder fra bestyrelsen. Dagsordenen hænger i stalden og der skrives referat så de der ikke kan deltage i mødet kan læse hvad der er besluttet.

Der findes endvidere informationstavler i stalden, som flittigt bruges. Derudover har stalden en lukket gruppe på Facebook som bruges til at formidle oplysninger om store som små ting.

Som opstalder på Kjeldmosegaard har du selv ansvaret for at få muget ud. Bestyrelsen forventer at der muges i bund minium 2 gange om ugen i fluesæsonen. Endvidere skiftes vi til at tage staldvagter i weekends og på helligdage, lige som vi pr. januar 2018 indfører en ferieordning.. I stalden hænger der en kalender så alle kan se hvem der har vagt hvornår. Det bliver til ca. 4 årlige staldvagter såfremt stalden er fyldt på. Når du flytter ind i stalden får du et nummer, når dit nummer står i kalenderen, så er du den heldige som skal have staldvagt. Opgaverne på en staldvagt finder du her. Det samme gælder for Benitas 5 ugers årlig ferie samt  julen, hvor vi pr. januar 2018 implementerer en ferieordning, hvor hver boks i rækkefølge får tildelt en feriedag, hvilket betyder at man som opstalder har ansvaret for 1 feriedag ca. hvert 1,5 år. Derudover prøver vi at fordele opgaverne bedst muligt ved sygdom.

Et par gange om året arrangeres en arbejdsdag hvor alle opstaldere mødes og laver mindre forbedringer, oprydning eller vedligehold på området. Det plejer at være rigtig hyggeligt og hvor vi udover at nå en masse også er dage hvor vi har tid til en hyggesnak, og lidt fælles frokost.

Hvis du en periode ikke selv benytter din boks er det muligt at fremleje boksen, til en anden hest i en periode på max 12 måneder. Hvis det er aktuelt for dig, kan du læse retningslinierne for fremleje her.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller at opstalde din hest på Kjeldmosegaard kan du ringe til Hans Herman Storm på 28 44 72 50 eller maile på sognevej9@outlook.com for at høre om der er ledige bokse i stalden. Vi håber at have gjort dig interesseret, og står naturligvis altid klar hvis du ønsker at få en rundvisning

LouLou