Medlemmer udefra

Som aktivt medlem med gyldigt kontingent og facilitetskort kan du benytte store dele af klubbens faciliteter på Kjeldmosegaard på lige fod med de medlemmer, der har heste opstaldet på stedet.

Dette link er ment som en hjælp for dig som kommer udefra og som måske endnu ikke kender klubben og dens omgivelser helt. En slags ”hvad gør jeg nu og hvor er tingene”! Er der ting du savner oplysning om eller som du synes kunne være en hjælp til andre så tøv ikke med at skrive til bestyrelsen.

Gyldigt facilitetskort skal være indløst inden du kan benytte klubbens faciliteter. Priser og betingelser herfor finder du under linket Faciliteter og Priser/Facilitetskort. Vælger du ikke at indløse facilitetskort, men betale gang for gang, skal du huske at lægge penge i klubbens postkasse som hænger lige inden for døren i ridehuset. Dato og navn bedes påført betalingen.

Kjeldmosegaard. Klubbens tilhørssted er Kjeldmosegaard, som ligger på den lukkede vej Reersø, 4990 Sakskøbing. Der er gode tilkørselsmuligheder fra såvel hoved- som motorvej. Ved landevejen står der et skilt Ridecenter, og så kan du efter 600 meters kørsel ikke undgå at se gården.

Parkering. Når du kommer med trailer skal parkeringspladsen foran ridehuset og laden benyttes. Der står P-skilt på laden. Lys på P-pladsen findes som censor enten midt på den udvendige ridehusvæg eller på hjørnet af laden.

Lys. Alt lys både i ridehuset og udvendigt langs ridehuset mod P-pladsen finder du i ridehuset, lige indenfor porten på din højre hånd. Endvidere kan lyset på trailerpladsen også tændes udefra, spørg hvordan, når du indløser facilitetskort

Opsadling. Opsadling foregår i de 3 gæstebokse som findes foran ridehuset. Boksene er til gængelige for klubbens medlemmer alle dage, hvor der ikke er arrangementer.
Til arrangementer har klubben fuld råderet over boksene for at lave en smule indtjening. Lyset til boksene findes ved den første boks og skal slukkes efter endt brug. Det er brugernes pligt at rydde op efter sig, både i bokse og på arealerne omkring.

Rygning. Der er rygning forbudt i såvel ridehus, opsadlingsplads og i klublokalet. Der hænger askebægre ved indgangen som bedes benyttet.

Hjelm. Da klubben er certificeret betyder det at ALLE uden undtagelse skal bruge ridehjelm. Dette gælder både brugere, gæster og undervisere.

Ridehus og dressurbaner. Må frit benyttes når du har indløst facilitetskort og medlemskab. Der bankes på når man kommer ind i ridehuset og gives tegn når man forlader ridehuset. Ridehuset har vandingsanlæg som betjenes af enkelte medlemmer og vi forsøger videst muligt at vande udenfor spidsbelastninger.

Mokker. Der SKAL samles mokker i ridehus og på dressurbanerne. Dette for at sikre at bundene holder længere. Der står ved hver bane en vogn til det samme. Og det er alles ansvar at disse bliver tømt – altså også medlemmer udefra.

Springbane. Må benyttes i det omfang den er frigivet. Det er sådan at banen bliver lukket for brug i de vådeste vintermåneder. Dette vil du kunne se her på hjemmesiden. Benyttes springmaterialet skal dette efter endt brug forlades stående, dvs. har i væltet forhindringer skal disse rejses inden man forlader Kjeldmosegaard.

Undervisning. Der er en del undervisning i klubben. Alle undervisere SKAL benytte klubbens virituelle kalender. Står undervisningen ikke opført der,er den ikke gyldig.

Der skal ligeledes fjernes booket tider såfremt planlagt undervisning aflyses, og der kan max bookes en måned frem.

Musik i ridehus. Ønsker du musik til din ridning findes nøglen til dommertårnet og derved musikanlægget ved lyskontakterne i ridehuset. Sørg blot for at slukke musikken, låse og hænge nøglen på plads inden du forlader Kjeldmosegaard.

Toilet og Cafe. Cafeen kaldet Tutten har i hverdagen en mild form for selvbetjening. Husk at rydde op efter brug, og husk at betale for eventuelle varer du har købt. Der er indrettet legehjørne til børn i cafeen, dog må mindre børn ikke efterlades uden opsyn. Nøglerne til dørene kan du få at vide hvor er når du indløser facilitetskort.

Åbningstider. Ridehus og baner er åbent alle ugens 7 dage fra kl. 6.00 til 23.00

Hunde og børn. Hunde og børn er meget velkomne. Hunde skal dog være i snor og må ikke være på banerne. Børn og hunde må ikke løbe og lege i eller omkring stald, baner eller ridehus. I Cafeen er der indrettet legehjørne til børnene. Husk at rydde op!

Efterladenskaber. Både på P-plads, baner og i gæsteboksene skal du huske at fjerne mokker/hundehøm hømmer, således det er rart for den næste bruger at komme.

Vaskeplads. Der findes udvendig vaskeplads ved den bagerste stalddør. Denne er kun med koldt vand. Ønsker du at benytte varmt vand er der vaskeplads indenfor døren i stalden. Til det varme vand anvendes 2 kr.

Solarium. Der findes i stalden solarium med poletindkast. Det har du mulighed for at benytte på lige fod med opstalderne. Poletter koster 20,- kr stk. og giver 15 minutters fortryllende varme. Poletter kan købes af Susanne Jørgensen. Hun kan kontaktes på tlf 51306380. Poletter skal gerne bestilles senest dagen før, så man er sikker på at have sin polet, når den skal bruges. Betaling kan ske kontant til Susanne, via mobilepay (noter polet i meddelelsesfelt og vis screenshot til Susanne) eller ved at få det sat på kommende boksregning.

Ellers henvises til klubbens gængse regelsæt og sikkerhedsreglement, som alle brugere skal rette sig efter. Disse er at finde både her på hjemmesiden eller på det andet spær i ridehuset.

Så er der vist bare at byde velkommen på Kjeldmosegaard – vi håber at se dig ofte!