Priser

Hvad koster det at være opstalder i SAR? Det spørgsmål får vi tit, og der er ikke noget entydigt svar, for det går helt an på hvordan man sammen sætter sin ”pakke”. Det der dog ikke varierer, er at i hverdagen er det vores staldansvarlige medarbejder Louise som står for stalden. Louise foder 2 gange dagligt (morgen og eftermiddag), lukker ud og ind fra fold, strøer dagligt i boksen og lægger evt. eftermiddagswrap ind i boksen.

Natfodring foretages af gårdens ejer Bjarne Kruse inden stalden lukkes ned.

Opstalderne kan vælge at indgå i en turnus om staldvagter i weekends og på helligdage samt i Louises ferier.

Opstalderne sørger selv for udmugning og for at stille foder og wrap klar.

 

Pris for opstaldning og mulige tilkøb er pr. 1. september 2022:  
Opstaldning i boks incl. Enefold pr. måned
kr.
1.920,-
Halm pr. måned
kr.
350,-
     

Wrap sælges pr. kg til dagspris pt. 2 kr/kg (prisstigninger forventes dog i efteråret 2022, pga af stigende priser på brændstof, kunstgødning samt folie til wrapning)

Hent prisliste som pdf