Udvalg

Vi har mange aktive udvalg.

For at klubben kan gennemføre mange forskellige aktiviteter, er der nedsat nogle udvalg som arrangerer mange af klubbens aktiviteter.

Det er disse udvalg som er primus motor i at der sker noget. Når de så gennemfører deres arrangementer trækker de på mange medlemmer som hjælper som gerne vil være aktive på dagen.

Hvert år ved generalforsamlingen er der mulighed for at komme i et af klubbens udvalg. Vil du være aktiv, ikke kun som hjælper, men have indflydelse på hvad der arrangeres, samt arrangere og gennemføre aktiviteterne, kan du melde dig til det udvalg du synes er noget for dig.

Hvert forår mødes udvalgene for at evaluere året der er gået, drøfte om de synes noget skal være anderledes næste år, og finde ud af hvem der har lyst til at fortsætte et år mere. Endvidere planlægges klubbens aktivitetskalender for det kommende år.

Vi har et kursusudvalg, stævneudvalg, aktivitetsudvalg, sponsorudvalg og et ungdomsudvalg.

Derudover har vi nogle aktive medlemmer som hvert år arrangerer langdistance i Knuthenborg – se hjemmesiden www.hippoaden.dk

Du kan vælge at være aktiv i et udvalg og være hjælper ved arrangementet, eller blot melde dig til arrangementer og nyde godt af de forskellige ting der sker i klubben. Begge dele plejer faktisk at være ganske fornøjeligt.

Klik på arrangementer eller stævner for at se kommende arrangementer.

Kursusudvalg, arrangerer og gennemfører 2 – 4 årlige tilbud om kurser som er alternativer til den daglige kontinuerlige træning i ridefærdigheder. Det kan være alt, lige fra en dyrlægeaften med emnet “den holdbare hest”, til udvalgte undervisere som kommer langvejs fra for at afholde et weekendkursus.

Hent drejebog for Kursusudvalget  

Klik her for at sende en mail til Kursusudvalget

Kursusudvalgets medlemmer er:

 

Stævneudvalg, arrangerer 2 – 4 stævner eller andre konkurrencemæssige aktiviteter om året, for at opfylde klubbens mål i forhold til afvikling af stævner. Det er stævneudvalget som kommer med stævneønsker for det kommende år, de søger distriktet om stævnedatoer, arrangerer og uddelegerer opgaver undervejs.

Hent drejebog for Stævneudvalget

Klik her for at sende en mail til Stævneudvalget

Stævneudvalgets medlemmer er:

 

 

Aktivitetsudvalg, rigtig mange medlemmer har ønsket at vi har mulighed for at være sammen ud over når vi rider. Derfor er der nedsat et udvalg der arrangere sociale events med forskellige aktiviteter for klubbens medlemmer. Det kan være et skt. hans arrangement, en grillaften, eller noget helt andet.

Klik her for at sende en mail til Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalgets medlemmer er:

 

 

Sponsorudvalg, som søger fonde, plejer eksisterende sponsorer og finder nye sponsorer som gerne vil støtte klubben.

Klik her for at sende en mail til Sponsorudvalget

Sponsorudvalget består af:

 

Ungdomsudvalg, som er de 2 ungdomsmedlemmer som samtidig er ungdommens repræsentanter i bestyrelsen. Udvalget arrangerer hvert år flere forskellige aktiviteter, som kan spænde vidt. Fester, fælles rideture, julehygge og fastelavn.

Hent drejebog for Ungdomsudvalget  

Klik her for at sende en mail til Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget består af: